Rehabilitació

Mitjançant la substitució, restauració o modernització dels diferents elements constructius i instal·lacions d’un edifici es contribueix a reduir el consum energètic i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Així mateix, amb la rehabilitació millorem la seguretat, l’accessibilitat, el confort i l’habitabilitat interior dels habitatges.

Rehabilitació

Mitjançant la substitució, restauració o modernització dels diferents elements constructius i instal·lacions d’un edifici es contribueix a reduir el consum energètic i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Així mateix, amb la rehabilitació millorem la seguretat, l’accessibilitat, el confort i l’habitabilitat interior dels habitatges.

Rehabilitació energètica

Que és la rehabilitació energètica? Un conjunt d’accions que podem realitzar en un edifici o habitatge per incrementar la seva eficiència energètica. A Niu volem ajudar-vos a millorar el confort del teu habitatge, de la mateixa manera, aconseguir un estalvi econòmic en la vostra factura i acompanyar-vos a realitzar un consum responsable d’energia i produir una menor emissió de C02.

I més important encara, augmentareu el valor i l’habitabilitat de la vostra vivenda, guanyant en qualitat de vida i salut!

Com ho fem possible?

Rehabilitació energètica

Que és la rehabilitació energètica? Un conjunt d’accions que podem realitzar en un edifici o habitatge per incrementar la seva eficiència energètica. A Niu volem ajudar-vos a millorar el confort del teu habitatge, de la mateixa manera, aconseguir un estalvi econòmic en la vostra factura i acompanyar-vos a realitzar un consum responsable d’energia i produir una menor emissió de C02.

I més important encara, augmentareu el valor i l’habitabilitat de la vostra vivenda, guanyant en qualitat de vida i salut!

Com ho fem possible?

Reformes d’interiors

Quan parlem de reforma ens referim a totes aquelles obres que suposin canviar, modificar o substituir acabats, envans, materials, instal·lacions o altres components. Aquests canvis tenen a veure amb raons estètiques i no amb raons funcionals.

Això no implica que els materials estiguin malmesos, sinó que es pretén realitzar una millora amb una nova distribució de l’espai, substituint elements i utilitzant materials en concordança al vostre propi estil i criteri.

Reformes d’interiors

Quan parlem de reforma ens referim a totes aquelles obres que suposin canviar, modificar o substituir acabats, envans, materials, instal·lacions o altres components. Aquests canvis tenen a veure amb raons estètiques i no amb raons funcionals.

Això no implica que els materials estiguin malmesos, sinó que es pretén realitzar una millora amb una nova distribució de l’espai, substituint elements i utilitzant materials en concordança al vostre propi estil i criteri.

Rehabilitació d’edificis

Quan parlem de Rehabilitació, es tracta d’una intervenció per reparar o substituir algun element estructural o instal·lacions deteriorades, perquè es troben en mal estat i no es poden utilitzar i per evitar riscos en la utilització de l’espai.
És important aclarir que el terme rehabilitació també el fem servir quan parlem de teulades o façanes. A més a més, si el que necessiteu és subsanar aquelles deficiències detectades en la ITE, tant d’habitatges plurifamiliars com unifamiliars, a Niu Projectes sabem com fer-ho possible.

Rehabilitació d’edificis

Quan parlem de Rehabilitació, es tracta d’una intervenció per reparar o substituir algun element estructural o instal·lacions deteriorades, perquè es troben en mal estat i no es poden utilitzar i per evitar riscos en la utilització de l’espai.
És important aclarir que el terme rehabilitació també el fem servir quan parlem de teulades o façanes. A més a més, si el que necessiteu és subsanar aquelles deficiències detectades en la ITE, tant d’habitatges plurifamiliars com unifamiliars, a Niu Projectes sabem com fer-ho possible.

Ajuts

Per gestionar els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, un agent rehabilitador us pot ajudar a centralitzar, simplificar i agilitzar al màxim tot el procés de gestió i sol·licitud.

A NIU Projectes sabem com ajudar-te a escurçar un gran nombre de gestions i reduir el nombre de tasques i mals de cap!

Ajuts

Per gestionar els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, un agent rehabilitador us pot ajudar a centralitzar, simplificar i agilitzar al màxim tot el procés de gestió i sol·licitud.

A NIU Projectes sabem com ajudar-te a escurçar un gran nombre de gestions i reduir el nombre de tasques i mals de cap!

Contacta amb nosaltres

688 821 884

688 821 716

info@niuprojectes.com

 

El nostre horari

Dilluns – Dijous — 09:00 – 14:00, 15:30 – 18:30
Divendres — 09:00 – 14:00

La nostra adreça

Oficina central

Ronda Ibèrica nº75, local 1

08800 Vilanova i la Geltrú | Barcelona

 

Delegació Girona

Carrer Ridaura, 17

17240 Llagostera | Girona