Guia per a una instal·lació fotovoltaica residencial

La tecnologia fotovoltaica augmenta la seva presència de manera exponencial i cada vegada és més habitual, veure teulades cobertes per panells solars generant energia d’origen renovable, (en forma d’electricitat), destinada a l’autoconsum dels seus propietaris.

A través de l’exposició a la radiació solar, els panells fotovoltaics generen electricitat en forma de corrent continua, la qual serà posteriorment transformada en corrent alterna mitjançant un inversor.

La relativa senzillesa d’instal·lació i connexió dels equips necessaris, provoca que molts professionals de diferents sectors s’animin a oferir aquest tipus d’instal·lacions, però la realitat ens ensenya que és molt important confiar en els veritables experts. Goteres, energia insuficient, ombres, bateries sempre descarregades, panells volant… Evita tot tipus de problemes amb aquesta guia per a instal·lacions fotovoltaiques!

 

En NIU Projectes t’assessorem sense cap compromís, assegurant-te el millor acompanyament durant totes les fases de la instal·lació. Explica’ns les teves necessitats i t’oferirem el millor projecte:

1- Estudi de les necessitats i condicionants
2- Disseny i justificació de la instal·lació
3- Programació i execució
4- Legalització de la instal·lació
5- Contracte amb la comercialitzadora

Vegem amb més detall aquestes fases:

 

1. Estudi de les necessitats
Aquesta primera fase, fins i tot sent la primera presa de contacte entre els tècnics i el client, acostuma a ser clau per al millor resultat final possible.

És necessari en aquest moment que els tècnics escoltin tota la informació que el client pugui aportar sobre els hàbits de consum, característiques dels equips elèctrics, objectius de consum a mig termini, etc.

Hauria de posar bateria? Instal·lació sud o instal·lació est/oest? Hi ha suficient espai en la teulada?… Totes aquestes preguntes s’han de poder contestar de manera aproximada després d’una entrevista amb els tècnics, que a més explicaran qualsevol detall sobre el funcionament d’una instal·lació fotovoltaica que no sigui clar.

Els tècnics acostumen a sol·licitar informació detallada com per exemple la direcció exacta, despesa mensual en electricitat, orientació de la coberta (si es coneix) o una foto del quadre elèctric general.

Amb tota aquesta informació, el tècnic serà capaç d’imaginar una primera configuració de la instal·lació basant-se en la seva experiència, a partir de la qual desenvoluparà una proposta detallada i completament adequada en la següent fase.

 

2. Disseny i justificació de la instal·lació
La segona fase d’aquesta guia es centra en el treball tècnic de despatx, que el client ha d’acabar veient reflectit en una proposta real i adequada d’instal·lació fotovoltaica valorada econòmicament.

A partir de la informació recollida pels tècnics en la primera fase, estudiaran les opcions més factibles i projectaran la que acabi resultant més adequada a les necessitats del client.

Això vol dir que hauràs de rebre no sols un pressupost, sinó un petit estudi resumit amb el qual és possible justificar els diferents aspectes de la instal·lació proposada: el nombre de panells, la seva orientació, la grandària de l’inversor, la previsió d’estalvi energètic previst, una representació en 3D, la capacitat d’autoconsum prevista, etc.

Encara que pot no ser la configuració definitiva, perquè aquesta es tancarà del tot in situ en una posterior visita, disposaràs d’una informació vàlida que et permetrà valorar en profunditat si fer el pas final i contractar la instal·lació.

En NIU Projectes no et demanarem ni un euro per aquest assessorament ni per la realització de propostes fins a trobar la més òptima.

 

3. Programació i execució
Si estàs en aquest punt és perquè ja coneixes les possibilitats de la teva futura instal·lació fotovoltaica i estàs decidit a executar-la, per la qual cosa, será necessari que un tècnic visiti el lloc on es realitzarà la instal·lació.

Sense aquesta visita, les sorpreses el dia de la instal·lació poden ser una mala experiència: baixada de cables per la façana, dificultats per a instal·lar l’inversor, menys espai per a panells del previst, difícil accés,… És important que un tècnic experimentat avaluï els punts més crítics i els validi amb el client.

En aquest punt obtindràs el pressupost definitiu de la teva instal·lació, en el qual es tindran en compte tots els condicionants, com el lloguer de l’elevador, petites obres d’adequació, etc. i serà el moment d’efectuar el primer pagament si estàs d’acord amb tot.

Amb el primer pagament, que acostuma a ser un 40-50% del pressupost total, acordarem amb tu la data d’execució, que sol ser d’un mes, i la fixarem en el nostre calendari.
Has de tenir en compte que uns dies abans de la data pactada, realitzarem els tràmits necessaris amb el teu ajuntament per tal de realitzar la comunicació de les obres. Això generarà un impost que hauràs d’atendre i que, en funció del municipi, et farem arribar nosaltres abans de l’obra, o t’ho enviarà el propi ajuntament dies després.

Arribat el dia programat, l’equip d’instal·ladors acudirà a la teva llar a executar la instal·lació en els termes programats i amb el material seleccionat, sense canvis d’última hora que el client no conegui.

La fase d’execució depèn de la grandària i les característiques de la instal·lació, però en termes mitjans, la gran majoria es resolen en 2 dies i queden en funcionament.

En NIU Projectes comptem amb els millors instal·ladors, que faran el treball de manera excel·lent i professional. Són garantia d’èxit. No temis per goteres, pel vent, pel cablejat, o per qualsevol altra raó. Els nostres resultats i la confiança dels nostres clients ens avalen.

 

4. Legalització de la instal·lació
Una vegada executada la instal·lació fotovoltaica és el moment de legalitzar-la, -gestió de la qual s’encarregarà també el nostre equip tècnic-. En el cas d’una instal·lació fotovoltaica residencial, en què la potència total instal·lada no supera els 10 kWp, els documents que s’hauran de generar i tramitar són els següents:

-Memòria tècnica: redactada per un tècnic competent, col·legiat. Recull tots els detalls tècnics relacionats amb la instal·lació i la seva execució.
-CIE: són les sigles de Certificat d’Instal·lació Elèctrica. Ho signa l’instal·lador i certifica l’adequació de la instal·lació realitzada a la normativa vigent.
-RITSIC: es tracta de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques Industrials de la comunitat autònoma en la qual es trobi la instal·lació.
-Registre en Autoconsum: és la documentació que confirma la inscripció de la instal·lació en el Registre d’Autoconsum de la comunitat autònoma corresponent.

Excepte la memòria tècnica, que haurà d’estar disponible en el moment de l’execució, la resta de documents es realitzen una vegada finalitzada la instal·lació fotovoltaica. A causa de la necessitat de tramitar-los amb les administracions públiques, el temps de demora per a disposar d’aquests documents pot variar entre 5-8 setmanes, en funció de l’agilitat en la resposta de cada administració.

Des de NIU Projectes et farem arribar tots aquests documents de la manera més àgil i ràpida possible, sense que hagis de preocupar-te per res.

 

5. Contracte amb la comercialitzadora
Finalment, una vegada la instal·lació es troba registrada en els diferents registres autonòmics, estaràs en disposició de parlar amb la teva companyia comercialitzadora d’electricitat per a gestionar la compensació d’excedents.
Habitualment, el propi Registre d’Autoconsum comunica d’ofici a la teva empresa distribuïdora l’existència de la instal·lació fotovoltaica, per la qual cosa és possible que l’empresa comercialitzadora es posi en contacte amb tu directament.

En qualsevol cas, hauràs de comunicar-te amb la teva comercialitzadora i aportar els tres últims documents de la llista anterior. En aquest moment, la teva companyia t’oferirà el canvi de contracte de subministrament a una modalitat en la qual es comptabilitzen els excedents de la instal·lació fotovoltaica injectats en la xarxa i pels quals et compensaran en la teva factura mensual.

En NIU Projectes et recomanem que estudiïs bé les diferents condicions contractuals que ofereixen les diferents companyies comercialitzadores en funció del teu perfil de consumidor. Si tens dubtes, estarem encantats d’ajudar-te i donar-te la nostra opinió si cap cost afegit.

Cerca


Categories