Domòtica i Eficiència Energètica

Podem definir el concepte de domòtica com: “El conjunt de tècniques orientades a automatitzar un habitatge, que integren la tecnologia en els sistemes de seguretat, gestió energètica, benestar o comunicacions”.

 

• Com funciona?

Es coordina la connexió dels aparells electrònics enllaçats, els quals reben i envien la informació compartint amb la resta del sistema. Assignarem un usuari a cada individu, perquè tingui la potestat de configurar i utilitzar segons la seva preferència les connexions assignades al seu perfil. Aquest tipus de comunicació, habitualment es realitza de manera còmoda a través d’una aplicació mòbil o mitjançant altaveus intel·ligents.

 

• Quins elements bàsics intervenen?

-Central d’operacions: És la responsable de recopilar tota la informació procedent de qualsevol dispositiu, encarregant-se de dirigir i executar les diferents accions dels sistemes domòtics establerts en l’habitatge.
-Sensors: Capten la informació necessària de l’ambient, convertint un tipus de corrent elèctric o tensió, en una magnitud física i química. Els sensors que utilitzem de forma més habitual són: el termòstat, el sensor d’il·luminació o el detector de fums.
-Suports de comunicació: Són els aparells que estableixen una connexió amb el sistema domòtic instal·lat. Podria tractar-se d’un dispositiu mòbil, una Tauleta, un rellotge intel·ligent o un dispositiu similar.
-Aparells terminals: Engloba a aquells electrodomèstics intel·ligents que, connectats entre si a través d’una xarxa, podran intercanviar informació.

 

• De quina manera podem utilitzar aquesta tecnologia per a afavorir l’eficiència energètica del nostre immoble?

Existeixen diverses tasques que podem automatitzar de manera eficient gràcies a l’ús de la domòtica:

1. Control de la il·luminació.
2. Programació de les hores de reg del jardí.
3. Ús intel·ligent d’electrodomèstics, (ex.: el rentavaixella, la rentadora, etc.).
4. Control i ús de les Càmeres de seguretat.
5. Persianes domòtiques.
6. Sistemes de calefacció i aire condicionat, etc.

 

L’eficiència energètica:

 

La seva finalitat és la millora de la qualitat de vida dels usuaris. A través de la instal·lació d’un sistema domòtic, controlarem el consum i rendibilitzarem al màxim l’energia utilitzada.

 

A continuació, anomenem els diferents usos, accions que podem dur a terme i formes de control gràcies a la seva adaptació:
• Permet monitorar i optimitzar el consum energètic general mitjançant una gestió eficient.
• Proporciona la connexió entre l’usuari i els diferents dispositius, afavorint el control i ús a distància de l’immoble.
• Presenta l’opció de controlar diverses tasques de casa de forma remota, programant l’acció de forma mecanitzada, (ex.: encesa i apagat de la calefacció a l’hivern o de l’aire condicionat a l’estiu).
• Col·labora en l’accessibilitat de qualsevol persona independentment del seu grau de capacitat, adaptant el sistema de manera adequada perquè pugui utilitzar els elements de la llar.
• Els sensors dels objectes connectats permeten la supervisió de la llar a distància, aportant una major seguretat i control davant de possibles intromissions.

 

En forma de resum, entre tots els avantatges que presenta la domòtica, ens agradaria destacar: la disminució del temps que es dedica al treball domèstic, el gran benestar i seguretat que aporta a l’individu i l’ús eficaç del consum energètic. Els sistemes domòtics contribueixen a l’estalvi d’electricitat, combustible i aigua, reduint la factura de consum a final de mes, ja que mitjançant l’aplicatiu podem designar que executi una tasca triant de manera intel·ligent les tarifes horàries més econòmiques.

Així mateix, mitjançant l’ús d’un sistema de monitoratge del consum, es podrà fer un seguiment real a la despesa energètica de la llar. Aquesta informació resultarà immillorable per a la modificació d’hàbits que estiguin interferint en un consum habitual no responsable.

 

En Niu Projectes, disposem d’un agent energètic expert en dissenyar la solució més adequada, perquè puguis realitzar un consum òptim en la teva llar i/o negoci. Ens encarreguem de realitzar la inspecció ocular, proposar l’actuació necessària i dirigir tot el procés de canvi en cas que necessitis contractar aquest tipus de servei. La nostra visió és oferir una activitat integral perquè tu, només hagis de preocupar-te per gaudir de l’eficiència de la teva llar.

 

Niu Projectes, prop de tu.

Cerca


Categories